0

Heelwat lesers ondervind probleme met die Openbaringe blad. ʼn Moontlike 
oplossing mag wees om Mozilla Firefox of Google Chrome soekenjins te gebruik. 


              judithdebeer@webmail.co.za
            
            

Judith de Beer is gebore in Baberton op 20-05-1958.
Sy het grootgeword as die dogter van ‘n spoorwegwerker 
en beleef ‘n stormagtige en rebelse jeug. Sy druip haar 
standerd 6 jaar op skool en sluit haar skoolloopbaan later 
met ‘n praktiese sertifikaat af. Met geen akademiese agtergrond 
nie is die enigste beroep wat sy ooit beoefen dié van huisvrou. 
Haar belangstelling is om vanuit rommel iets bruikbaars te skep.
Sy ontvang vanaf 30 Mei 2007 die Innerlike Woord.

Judith de Beer is ’n eindtyd-boodskapper wat onder geen leiding van enige
menslike denkrigting staan of aan enige organisasie, instansie, sekte of
kerk behoort nie. Sy ontvang geen donasies of vergoeding van enige aard
nie en daarom mag geen openbaring deur haar ontvang- hetsy dit op die
internet, in boek- of traktaatvorm is, onder enige omstandighede verkoop
word nie. Heeltemal gratis word dit vanuit die Gees ontvang en heeltemal
gratis word dit as waarskuwing en bemoediging in hierdie tyd deurgegee
waar elke leser dit met behulp van die onderskeidingsgees kan ondersoek.

 

Openbaring 2801

DIE SKOPPENSBOER SE DODETOER

1 Mei 2020 Vrydagaand 23.15

www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Terwyl die Skoppensboer gulsig na die massas loer. Ontbloot die Nar
homself, sonder skaamteskroom, voor die konings van die aarde, so
grusaam, bar. Hard en luid, wyd en suid, roep die Skoppensboer, ja,
die dood:  Lank genoeg, het ek gesloer, daarom gaan ek, ongekende
getalle, na die vuuroond voer.

Die konings skrik, sodat die Nar, sonder meer in die middel van sy
kaalbasdans, verskrik verstar.  Wyl die Skoppensboer, die groot ou
hoer, belustig van `n kant beloer, word die groot depressie, in elke
kontinent, in elke land, nou ingevoer.

Die nasies staan verslae, verward, onder harde krygswet, in hul diepe
smart.  Ja, terwyl die Skoppensboer, die Doodsengel, hulle laaste
noodkreet, met `n doodsnik snoer.  Die Nar begin om soos `n gans te
dans, wyl hy singend, die mensdom uittart.

Die Skoppensboer begin gulsig, na alle lewe loer.  Soos `n vlermuis in
`n pikswart koets, begin hy om geheel die aarde toer. Die nar dans in
Engeland, om `n diep, donker, pikswart gat en China wil alles, vir
haarself nou vat.

Terwyl die Skoppensboer gulsig na die nasies loer. Begin `n onheil-
spellende wind om die aarde roer.  Vanuit Amerika se grootste stad,
roep haar koning:  Die Ooste het my lank genoeg getart en daarom
kom die derde wêreldoorlog, as die laaste stap.

 

Openbaring 2802

DIE GOEIE WEG

4 Mei 2020  Maandagoggend  01.30

www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Elkeen wat op sy lewensweg saam My wandel, word in My koninkryk soos
`n eregas behandel.  Maar die een wat weier om saam My te wandel, kan
net volgens die wil van Satan handel.

Die een wat in hierdie dae nog met Mammon handel, het reeds sy siel
aan die hel verkwansel.

Die een wat homself as 'beter' bokant sy naaste aanstel, God sal
verseker so een, van sy selfverheerlikte, hoogte, neervel, tot diep
in die hel.

Kyk, net na die nederige ruspe, net `n armsalige, kruipende wurm. Maar
wat weldra verander tot `n pragtige vlinder.  Sorgloos dartel sy tussen
blommeprag, waar niks haar in vryheid verhinder.

Die een wat hom van soggens tot saans, oor alles wil kwel, roep elke
pragtige sonskyndag, reeds voor die daeraad, toe, vaarwel.

Roep o, suiwer kroniek, altyd, na been van jou been, vlees van jou
vlees, sodat God se goeie Gees, altyd deel van jou kinders se kinders,
tot en met die laaste geslag sal wees.

Dink o, jongmens in die dae van jou jeug, aan alles wat jou nader aan
jou El kan laat beweeg. Ja, want voordat jy wis of weet, kom die Dood
of die ouderdom en na goed of kwaad, word jy vir hel of hemel
ingeweeg.

 

Openbaring 2803

GEEN VREDE

6 Mei 2020  Woensdagoggend  05.05

www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Amerika, waar is nou jou so uitspattige strewe, ja, in jou eens kwansuis
so goeie lewe.  Kyk, in jou ou glorie sal jy nooit weer volkome kan herlewe. 
Op die dag wanneer die pikswart Raaf, oor jou toekoms gaan swewe, sal
daar onder sy donker skaduwee, jou kuslyn, in ongekende aardbewings
bewe.

Maar wee jou o, China, wanneer jy daaroor, sal uitroep in vreugdekrete.
Op jou beurt verwoes Ek ook al jou pragtige landstreke, dorpe en
stede. Kyk, die Weste staan teenoor jou al klaar sterk berede en
binnekort is jou tyd ook verstreke.  Deur die Gees van verwarring, ver-
gaan die Ooste, se wette, orde en ook die laaste bietjie vrede.

In die landstreek Israel, soek die tweede Skaal, dringend,
verwoestende, rede.  En Afrika besoek Ek met hongersnood, pes en
plaag, in allerhande soorte siektes en skete.  In hierdie dae luister
Ek na geen volke of nasies, se verskonings, verduidelikings en redes.
Ja, Ek ignoreer al hulle hulpnoodkrete.

Australië besoek Ek met ongekende bose swere en vir hulp, bid hulle
tevergeefs, tot hulle valse here.  Oor hulle velde baljaar weer die
vlammesee van `n tydjie gelede.  Ook hulle vee vrek sonder enige
oënskynlike oorsaak of rede.

Oor die inwoners van Swede voel Ek ook erg ontevrede en daarom raak
dit in daardie land, moeilik vir alle vorme van lewe.  Maar oor Alaska
is Ek die minste ontevrede en luister daarom wel hier en daar na hulle
rede.

Maar met Sion onthou ek My oeroue Ede en daarom bring Ek in die nuwe
Tydvak vir hulle vrede, ja, in `n volkome salige goeie, nuwe lewe.

 

Openbaring 2804

MET DIE OFFER AFGESKAF

8 Mei 2020  Vrydagoggend  04.30

www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Met die hys van die eenwêreld, liberale vlag, het Satan bulderend hard
gelag. Ja, want die Weste het die Heilige offer mos afgeskaf.  Onrein
honde het begin om die heiligdom te vetrap.  Daarom lig die Oordeel
haar staf en geheel die Weste word wreed gestraf.

Kyk, Engeland ontaard in een enorme, eensame, massagraf.  Daar diep
benede, na onder in Hades, spiraal al haar nuttelose kaf.  Vanuit die
Boek van die Lewe word Edom nou heeltemal geskrap. En al die koningin
se wyses, en al die koningin se sterk man, kan hierdie struktuur, nooit weer

aanmekaar lap.

So, wee die dag van die een globale wêreldgruwelvlag.  Ja, wee die
dag van eenwêreldburgerskap.  Daar kom twee getuies aangestap.  Die
eerste gerub roep:  Heilig, Heilig, kyk, daar kom `n Man geklee in wit
linne, vanuit ontelbaar hemelskares na vore aangestap.

Hy lig Sy staf en die konings van die aarde begin om mekaar se koppe
af te kap. So begin die groot oorlog tussen nasies, tussen broers, asook
tussen stad en stad.  Ja, die Oordeel noem homself, Straf op Straf
terwyl die Dood grimmig en doelgerig deur al die wêreldlande draf.

Maar aan Sion word tydens hierdie groot chaos rus en vrede verskaf en
dit laat haar vyand, verward sy kop krap. Ja, met die aankondiging van
eenwêreldburgerskap, gaan die sweep van God woedend oor die aarde
klap.  Kyk, die hoogste boom onder die konings word binnekort afgekap
want die Heilige offer, is reeds geruime tyd afgeskaf.

 

Openbaring 2805

DIE TWYFELAAR

8 Mei 2020  Vrydagoggend  07.00

www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Kyk, daar is `n tipe mens wat weinig instaat is om homself te
verbeter.  Onseker, o, so onseker, dink hierdie twyfelaar altyd die
gras aan die anderkant lyk groener en beter. So dink `n oënskynlike
volwasse man, met die verstand van `n kleuter.  Ja, hierdie mens dink
so verhewe, hy drink uit die Wysheid se beker, terwyl hy maar net in
die dwaasheid rondpeuter.  So loop die dwaas vol van homself met sy
hoof daar hoog in die dun eter en val daarom so maklik oor sy eie los
skoenveter.

Om wie is dit nou weer, waar die duiwels en demone hulle heel eerste
loop skaar?  Kyk dit is om die twyfelaar, wat vir homself net
onsekerheid kan baar.  Ja, waar daar twyfel is, is geen opregte
geloof te gewaar. So speel die bose so maklik sy kaart, hy speel op
die twyfelaar, eers op hierdie, dan weer op daardie snaar. So kan die
twyfelaar nie onderskei om hom by koud of warm te skaar.  Weet daar-
om, daar waar dit lou is, word dit ewig nooit, vir die hemel bewaar.

So weet o, vrou, die dag wanneer jy trou, om nooit jou toekoms op die
skouers van `n twyfelaar te bou.  Die eendag gaan hy jou haat om die
ander dag van jou te hou en daarom brand die lamp van sy liefde
maar baie flou.  Kyk, flou is soos lou, `n eienskap waarvan God, net
mooi niks van hou. Om op die pad van `n twyfelaar te hou, moet jy
weet, sal jy altyd hardebene moet kou.  Poog daarom, om jou lewens-
pad op vaste geloof, in God en jouself te bou.

Daar is `n tipe mens weinig instaat om homself te kan verbeter.
Onseker, o, so onseker, dink die twyfelaar, die gras is altyd aan die
anderkant groener en beter.  Hy drink so maklik eers uit hierdie en
dan weer daardie vriend se kamma wysheidsbeker.  Ja, terwyl hy net
onseker, met die dwaasheid rondpeuter.

 

Openbaring2806

VOORDAT DIE ROOIDAG BREEK

10 Mei 2020  Saterdagogged  01.45

www.nuutste openbaringevanjudithdebeer.co.za

Met die laaste hanekraai, in `n groot lawaai.  Nog voordat die Rooidag
breek, kom Raka al sluipend om hom te wreek.  Van regs na links
geswaai, deur `n Judaskus weer verraai.  In die laaste gruwelpreek,
waar die gemeente steeds niks wis of weet, lê die waarheid in die
leuen verdraai, terwyl die tyd na die laaste bladsy blaai.

Met die eerste hanekraai, ja, in `n groot lawaai. Word been gebreek,
so stukkend gesteek, begin die vlees ontsteek.  Deur die ouers so
onnadenkend gesaai, moet die kinders die bitter oes afmaai.  In die
hongersnood dieet, met niks meer om te eet, lê die geweer gereed
gelaai, met die tyd verby omdraai.

Met die laaste hanekraai, vaar vreemde skepe in ons baai. So begin die
bose tong soos `n slang gespleet, om godslasterlik te spreek.  Die
massas word afgemaai en die bloed lê dik en taai.  Die vyand vermorsel
en wreek, terwyl kinders en vroue tevergeefs, soebat en smeek.

Terwyl die haan vir oulaas kraai, in die embleem van die panga en die
assegaai.  Oor `n bykans onoorkombare spleet, probeer die Boer
desperaat om die laaste stormwater oor te steek.  Maar die heilige
offer lê in verbastering tot houtskool gebraai en dit is te laat vir
omdraai.

So begin die Rooidag breek, met Raka al sluipend om hom te bloedig te
wreek. China het sy gesig na Afrika gedraai en alles word in Armageddon
afgemaai. Luister daarom na die globale oorlogskreet en weet Satan het
geheel die wêreld aan die knaters beet. Maar van links nou weer na
regs geswaai, word die stomme Boer net nog `n keer weer verraai.

 

Openbaring 2807

VRAAG:  WAT IS/BETEKEN DIE “AFSKAFFING”
VAN DIE HEILIGE OFFER?

12 Mei 2020  Dinsdagmiddag  12.35

www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Iemand vra:

Vraag: Wat is/beteken die "afskaffing" van die heilige offer.

Antwoord:  Ek skryf maar die Openbaringe soos wat ek dit ontvang en
elke leser vertolk dit volgens sy eie geestelike innerlike.  My persoonlike
opinie omtrent die afskaffing van die heilige offer is as volg:

Heilig, vertaal vanuit Hebreeus, beteken 'Enig of Apart' en wat ek in die
Gees ontvang het, ook suiwer of raseg.  Met ander woorde, ons het
`n Enige God en Hy het vanaf Adam, `n rasegte volk.  `n Offer is `n
suiwer aanbieding aan Elohim en op Sy beurt het Hy Homself weer aan
Sy Suiwer volk, as die Suiwer Lam geoffer.

Ons was die laaste Aparte volk op aarde en met die fisiese afskaffing
daarvan, was gemengde verhoudings, met kinders daaruit gebore, aan
die orde van die dag.  Alle outoriteit, behorende aan hierdie eens suiwer
volk, was en is, hulle totaal ontneem.  Daarom is die heilige offer afgeskaf
en die heiligdom lê onder onrein(onsuiwer) voete vertrap.

Sommige gelowiges voel egter dat die heilige offer na die Sabbath
verwys en volgens my, is elke persoon, geregtig op sy/haar  opinie.

 

Openbaring 2808

DIE NAG HET DIE DAG VERLEI

20 Mei 2020  Woensdagoggend  05.00

www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Met die maand Mei, alweer bykans verby, sal in die komende volmaan
hooggety, die golwe enorm uitdy.  Die nag sal onverwags die dag met
donkerte binnegly.  Ja, want die duisternis het die lig verlei en die
leuen het die waarheid mislei.  In die komende Oordeel gaan die
wêreld, in oormaat kry, want die vier perde van Openbaring, kom vol-
spoed, so agressief, aangery.

O, jy o, wêreldsisteem, ja, jy met jou bros voete, net `n brousel-
mengsel, van modder en klei.  Waar is nou al jou skatte, eens so in
oormaat, vir jou aangekarwei?  Jou handelsweë was mos met ru-olie
vir jou uitgeplavei.  In goud en silwer en alle minerale het jy jou
uitermatig verbly. Met al jou stralers wat so vinnig om die planeet
kon gly, kon jy van geld en nogmaals geld, net nooit genoeg van kry.

O, dit is die maand Mei en die groot Tuinier kom vir Sy laaste
inspeksie verby.  Kyk, in die wingerd en vrugteboord het Hy weinig
gekry.  En aan die dor vyeboom was daar nie 'n enkele eetbare vy.  Die
reeds droë, maer melkkoei het in die dorland gewei.  Daarom is daar
geen room, om van die melk te skei.

Daar is geen botter of kaas, wat staan nog van net `n bietjie wei.
Kyk, daar is ook geen vleis oor, vir net `n misrabele klein pastei.
Tydens die groot, komende hongersnood, in bykans elke land en
kontrei, gaan die groot pes die wêreld, stadig maar seker, wel
onderkry.

Met die maand Mei, ook alweer binnekort, amper verby.  Ja, met die
laaste tyd wat in `n donkergat van `n leë dimensie ingly.  Begin die
lewendes die dooies, hulle oënskynlike stagnante toestand te beny.
Reeds aan die begin van die groot verdrukking, roep die mens:
O, God, ons het lank genoeg gely.

Kyk, onder ongekende, onderdrukking, vergaan ons as wêreldburgers,
onder die ergste slawerny.  Maar die hemel antwoord:  Kyk, die
duisternis het die lig mos verlei en die wêreldleuen het die laaste
bietjie sinne in die mens mislei. Die eens helder oggend het reeds voor
haar middag, die donkernag ingegly.  Daarom is Genadetyd verby en al
wat oorbly, is `n dom mensdom, wat onder hulle eie verkeerde keuses,
nou bitter gaan ly.

 

Openbaring 2809

ONLUS EN OPSTAND

24 Mei 2020  Sondagoggend  04.50

www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Liberalisme het gebaar, met `n gedrog, wat `n kortstondige, maar
uiters donker toekoms in staar.  Kyk, daarom na die oproeriges wat
nie wil bedaar en weet die onrus is vanuit Amerika, dwarsoor die
wêreld, ongeëwenaar.  Ja, met swart wat globaal, hatig, na wit toe
begin staar.

Vermenging het gebaar, met `n eenwêreldburgerkind, wat die volle
Toorn van God gaan ervaar.  Satan self het die onpaar paar nou
binnegevaar en daarom word die volle hel nou grusaam, oor die hele
wêreld openbaar.

Die uiters, liberale media, weet dat sy nog eenkeer, voor haar sterfdag,
verjaar.  Daarom tokkel sy vir oulaas, op haar so vingerwysende “fake
news” een snaar,  Ja, want almal wat saak maak weet, dit is net syself,
wat haar nog die heeltyd by “valse nuus”, tot voordeel van liberalisme
skaar.

O, Bileam-Bileam, jy, jou liberale ou towenaar, ja, jy die groot
verbasteraar.  Weet vir jou wag daar geen erfgenaam, geen nageslag,
geen verteenwoordiger, vir die Vergadering van Elohim, vir die
ewigheid bewaar.  Ja, liberalisme het vir oulaas gebaar en die kind is
`n gryswêreldmassa, wat hulle vir die laaste groot geveg, bymekaar
begin skaar.

Met die wêreldsiel nou heeltemal aan Satan verpand, begin die dorpe en
stede globaal te brand en dit, onder die hand, van die kind van skand.
O, kyk net na die sekelmaan en luister na die basterhond wat tjank.
Tussen swart en wit, is grys aan grys verwant en die wêreld roep:  In
eenwêreldburgerskap, is die planeet, nou een vaderland.

Maar tussen liberaal en konserwatief, is dit onrus en opstand.  Ek hoor
`n stem wat roep:  Wie gaan wen?  Is dit spiere of is dit verstand?
So, kies daarom vinnig jou kant en besluit:  Is jy aan die siel van die
wêreld, of aan die Goeie Gees van God verwant?

 

Openbaring 2810

LAAT HOM WAT HOOR NOU KOM

30 Mei 2020  Saterdagmiddag  16.00

www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Oor die Nuwe Aarde, sal die strale van die Nuwe Son spoedig opkom.  En
uit die kan van Genesing, sal die heilige Olie kom.  Die suiwer salf
daarvan, is bedoel vir die Bruid Sion.  Kyk, sy word gereed gemaak en
gesalf, vir haar Hemel Bruidegom.

So het die Woord van Elohim gekom, ja, vanuit die Koelte, van die Boom
van die Lewe, se Oer Ewige Suiwer Bron.  God self het gepraat, in die
Stem van die Groot Bastion.  Hy het na Israel geroep en gesê:  Na My o,
Jakob, ja, alleen na My, moet jy nou kom.

Ook na Juda het Hy geroep en gesê:  Na My binnepoort, daarna moet jy
sonder enige versuim kom.  Vir Jerusalem het Hy met liefde gefluister:
As My nuwe stad, moet jy na My toe kom.  Maar met Sion het Hy flankeer
en gesê:  Na jou sal Ekself, in Gees en in Waarheid kom, want jy is My
bruid en dit is daarom.

So, luister daarom, o, honderd-vier-en-veertigduisend verseëldes, julle
staan reg in die middel, met julle vyand reg rondom.  Maar in jou
midde, tot jou redding, staan aartsengele as mense vermom.  Ja, terwyl
die Dood reeds met ontblote slagtande, vir al julle wêreld teenstanders
grom.

So, slaan maar o, Raka, slaan maar jou Afrika drom en laat val maar o,
wêreld, nou die een na die ander, jou vreeslike bom.  Kyk, deur geheel
die groot verdrukking huppel Sion, in haar hare, fladder `n vrolike
lint en in haar hand, hou sy speels, `n helder veldblom.  Sy sien al die
verskrikking, terwyl niks na haar kant toe kom.

Sion lag en sy dans, terwyl geheel die wêreld onder Oordeel omkom.  Sy
wag vir die Nuwe Son se strale, om oor die Nuwe Aarde op te kom.  Sy
sien die heilige aparte kinders, wat op die koms van hulle Hemelse
Vader, saam begin drom.  Sy luister na hulle lied met woorde wat lui:
O, kom onse YaHWeshua, dit is ons tyd vir U, om op die geesteswolke
van ons harte te kom.

Hulle sing hulle Nuwe Lied:  Kom onse God en breek die Heilige Kruik,
met Goddelike Olie, sodat die salwing van U Suiwer Lig, deur ons kan
kom.  Ja, sodat ons skoon en weergebore, na die Troon van onse Vader
kan kom.

Ek hoor weer die Woorde vanuit die Ewige Heilige Bron:  Hy wat kan
hoor, moet nou dringend nader kom.  Die Gees en die Bruid sê kom en
laat hom wat dors het ook nader kom.  Sodat hy wat die Woorde geniet
vanuit die suiwer Bron, vir die Nuwe Duisendjarige vredestydperk nader
kan kom.

 

Openbaring 2811


WIE KAN GERED WORD?


10 Junie 2020  Woensdagmiddag 15.30

ww.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za


‘n Leser vra:

Vraag*: Wie kan gered word – net die suiwer nageslag van Jakob, of almal
soos in die onderstaande voorbeelde gegee?

Ek hoop jy kan my meer duidelikheid gee oor wie almal gered kan word en
ook wie presies die 144 000 uitverkorenes (12 000 verseëldes uit elke stam
van Israel) vandag sal wees?

Die volgende gedeeltes toon duidelike bewyse van "onsuiwer bloed" en ook
dat mense uit alle nasies en volke gered kan word:
 
Jes.56: 6
En die uitlanders wat hulle by die HERE aangesluit het, om Hom te dien en
om die Naam van die HERE lief te hê deur sy knegte te wees — elkeen wat die
sabbat hou, sodat hy dit nie ontheilig nie, en hulle wat vashou aan my
verbond,
7: > hulle sal Ek bring na my heilige berg, en Ek sal hulle vreugde laat smaak
in my huis van gebed; hulle brandoffers en hulle slagoffers sal welgevallig
wees op my altaar; want my huis sal ’n huis van gebed genoem word vir al
die volke.
 
Openb. 5: 9
Toe sing hulle ’n nuwe lied en sê: U is waardig om die boek te neem en sy
seëls oop te maak, want U is geslag en het ons vir God met u bloed gekoop
uit elke stam en taal en volk en nasie,
 
Hand. 8: 26 – 40 beskryf die Ethiopieër wat Jesaja lees en gedoop word.

Josef se vrou (Asenat) was ‘n Egiptenaar; dus Efraim & Manasse se stamme
sluit Egiptiese bloed in.

Moses se vrou (Sippora) was ‘n Kusiet en sy skoonpa (Jetro) het haar na
Moses in die Sinai woestyn gebring  (Exodus 18) - Miriam is met melaatsheid
geslaan omdat sy aanstoot tenoor Sippora geneem het (Numeri 12:1).

Boas se vrou (Rut) was ‘n Moabiet en hul nageslag sluit Obed in (oupa van
Dawid) en uiteindelik Yeshua.


ANTWOORD;

Ek glo dat elkeen in sy eie vasgestelde orde sy/haar saligheid kan bereik.
Die Meester self het verduidelik:  Ek gaan om vir julle plek te berei want in
die groot huis van My Vader is daar baie (verskillende) woninge.

Wat die verseëling van die uitverkorenes, van die twaalf stamme van Israel
betref, glo ek ook, dat dit van ewigheid af reeds vasgestel in die Boek van
die lewe is en dat dit van die begin af, uitsluitlik Elohim se besluit en geen
mens of engel, se keuse is nie.

Iemand wat immigreer en hom hervestig, om daarna `n ander land se
burgerskap aan te neem, word daarna ook as `n buitelander geklassifiseer
of geïdentifiseer. So, ek glo daar is net soveel hoop,vir al ons medeburgers,
wat skip verlaat het.

Weereens stem ek volkome met jou saam.  Daar is vanuit die Kaukasiese
groepering, Duitsers, Belge, Nederlanders en vele meer, wat verskillende
stamme, nasies, volke en tale uitmaak.

Volgens wetenskaplike navorsing, was daar verskeie Kaukasiese D.N.A, in
die ou Egiptiese mummies gevind.

Konstantyn en sy span het besluit watter geskrifte Apokrief is en watter die
saamgestelde bundel sal word, wat ons vandag die Bybel noem.  In die boek
van die Opregte, een van die vele antieke geskrifte, wat aan die kortste ent
getrek het, vind mens geweldig baie informasie, oor `n groot tydsbestek.

Vogens hierdie bron het Moses wel oor Kus vir bykans veertig jaar geregeer
en was met die ontslape Kusietiese, koning - Kikanus, se weduwee, Adioni
getroud  Maar Moses het YaHWeH, die God van sy vader gevrees en nie
by haar ingegaan nie.  Hy het onthou hoe het Abraham sy dienskneg, Eliezer,
laat sweer, om nie `n vrou te neem, van die dogters van Kanaän nie.

Sippora (`n Hebreeuse naam) wat voël beteken, was Moses se tweede vrou.  
Haar vader Jetro (Reuel), was `n Midianietse priester en in sy
besit was die eeueoue staf van Adam.  Wat bevestig dat hierdie woestyn-
bewoner, van suiwer kroniek was.  Daar was egter groot ontevredenheid,
onder die Israelvolk, oor hierdie vrou en die probleem daaraan gekoppel,
het grootliks oor die besnydenis van haar en Moses, se seuns gegaan.

Wat Rut bertref, kon dit weer net sowel `n vrou vanuit Israel geledere
gewees het.  Maar wat in anderland gebore is.  Haar skoonsuster keer
sonder stamp of stoot, terug na haar familie.  Maar Rut antwoord Naomi
duidelik:  U volk is my volk en u God is my God en daarom keer ek saam
u terug, na daar, waar ek hoort.

Dieselfde geld vir die Enug, wat met sy wiskundige aanleg, intellek en
taalkennis, in die Ethopiese hofhouding gedien het.  Maar met `n
verlange teruggekeer het na sy vaderland om daar te aanbid.  Hy word
gedoop en ontvang genade vir die feit, dat ook hy, aan God behoort,
ondanks die feit dat hy geskend was aan sy manlikheid en daarom deur
die ou testamentiese wette, nie die reg gehad het, om in die vergadering
van Elohim te kom nie.

Nêrens in die Bybel word daar direk na die kleur van mense verwys nie
en netsoos hierbo in my brief, maak ons maklik ons eie afleidings, om
so ons standpunte te ondersteun.  Dit is nie vir my, om enige ander
mens hetsy sy herkoms, kleur, taal of identiteit  te oordeel nie.

Netso het niemand anders die reg om my geloof te bevraagteken nie.
Maar wat ek wel weet is dat ek my nie skaam oor die beeld waarin God
my geskape het nie.  Daarom hou ek by sy wette:  Soort by soort en glo
my, ek het groot respek, vir elke soort, wat by sy soort hou.

 

Openbaring 2812

WAT IS?........

24 Junie 2020  Woensdagoggend  01.30

www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Ek wou weet, wat onder die son is die mees afskuwelikste voorwerp op
aarde en die antwoord was:  `n Beeldskone vrou, wat haar verganklike,
vleeslike voorkoms, bo alles en almal ag.

Ek het gevra, wat is die mees afstootlikste in geheel die skepping en
God het geantwoord:  Die hoogmoed is en dit is waarom EK, dit altyd,
tot in die diepste materie neerwerp, met `n enorme slag.

Ek wou weet, wat is die mees onvergeefbare sonde en die antwoord was:
Gemengde, eens suiwer bloed, want dit verloor vir ewig, die Goddelike
krag.

Ek het na die mees onaanvaarbare gedrag gevra en die Woord het
geantwoord: Dit is wanneer die wyse, in `n oomblik van swakheid, by
die dwaas, in brassery, hoerery en dronkenskap, oornag.

Ek wou weet, wat is onder die ondermaanse, die mees grusaamste en die
antwoord was:  Die toneel, waar `n sigopatiese sadis, oor die pyn en
leed, van sy slagoffer lag.

Ek wou weet wat is die mees barbaarste en het gekry:  Dit is Raka, waar
hy vermorsel en verkrag, terwyl sy wrede hart, nie vir `n oomblik oor
sy slagoffer versag.

Ek het gevra, wat op aarde is die mees walglikste ding en `n engel het
geantwoord:  Wanneer ons hemelwesens, ons sig en aangesig moet
verberg, voor menslike, seksuele, drange, heeltemal misvorm, ver verby,
enige dierlike gedrag.

Hierna wou ek weet wat die mees veragtelike is en die antwoord is:  Die
eens so Suiwer Woord van God, deur die kerk, tot `n leuen en `n
basterleer, verkrag.

Ek wou weet, hoe verwoord `n mens, die wese van `n dwaas en het gekry:
Dit is `n stommerik, wat die liefdevolle, sorgsame, hand, wat hom/haar
voed, met minagting wegklap.

Weer wou ek weet, wie en wat is die heel domste en die antwoord was:
Onder andere maar weer die ewige dwaas, wat die goeie raad van die
wyse, met minagting vertrap en verag.

Ek het gevra wat is op hierdie aarde, die mees pateties en swakste en
die hemelwagters het sonder huiwering geantwoord: `n Suiwer Adamiet,
`n eersteling van God, `n man der manne, wat net soos Simson, val,
onder die hand en opdrag van `n vrou, met `n Esebel se krag.

Laastens wou ek weet, onder wat kom geheel die mensdom se finale val
en die Hemel het eenparig geantwoord:  Die groot val oor die ewige
afgrond, geskied onder Lucifer outoriteit, van `n eenwêreldorde se
gruwelvlag.

 

Openbaring 2813

SY HEMELNAAM IS OER

28 Junie 2020 Sondagaand  22.10

www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Daar is `n engelgees en hy heet Elia Oer.  Hy het `n immertaak, ewig
nooit volvoer.  Hy kom van Noord en vlieg na Suid, wyl hy van Oos na
Wes, met God se Oordeel toer.  Terwyl hy rus, is dit Tortelduifies wat
saggies koer.  Maar in sy taak, is dit die Dood, wat wreed daar roer.

So, kyk net daar, na die land aan die Suidekant, ja, met `n Wes- en
Oosseekontoer. En weet, goed en kwaad, word daar behoorlik, nou
deurmekaar geroer. Die Boer, eens so sterk en stoer, het alweer,
heeltemal te lank geslaap en sloer. Daarom vee sy vyand gemaklik,
nou met hom die vloer.

Daar is `n engelgees, met die naam van Oer.  Dit is `n profeet, wat
die Woord van God, na menig, dimensies voer.  Daarom breek elke
duister, donkernag, wel in môreoggendgloed.  Ja, wyl die oorlog
tussen goed en kwaad, deur menig tydvak woed.  So kom die dag
van strome bloed en daar is niks wat die oordeel kan verhoed.

In `n gruwelnag so swart soos roet, sal die wêreldmens, vir elke
gruwelsonde nou moet boet.  Eens in volle vloed, word die water van
die Nyl, kort voor lank na die see verhoed.  In `n enorme, ongekende
hongersnood, het Egipte, Ethiopië en Afrika, niks meer oor, om op te
voed.

Tien konings roep globaal:  O, skep net `n bietjie positiewe moed.
Maar hierdie raad is alweer net bittersoet.  So lig die Skoppensboer,
ja, die Dood, net weer oorwinnend, sy pikswart hoed.  En al wat
oorbly, is die laaste bietjie broederliefde en lojaliteit, wat mekaar in
weerwraak en verraad, vir oulaas groet.

 

Openbaring 2814

DIE MOED Lê LAAG

30 Junie 2020  Dinsdagoggend  01.30

www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Die lied se naam is Klaag en die woord lui:  Die moed lê laag.  Die
geloof raak traag, met weinig wat die eindtydtoets gaan slaag.  Die
duisternis het die lig uitgedaag en die waarheid het voor die aanslag
van die leuen vervaag.

Die Wysheid het hard uitgeroep:  Moet o, mens, jou nie voor die Bose,
tot in die ewige dood verlaag.  Maar steeds het die massas by die
gruwelhoogtes van Lucifer opgedaag.  Liberalisme het in selfmoord, luid
geroep, daar vanuit den Haag.  En kyk, Kaukasies, was sonder weer-
stand, gehoorsaam, so breinloos, ja, so swak vertraag.

Die lied se naam is Klaag en wêreldwyd lê die geloof maar laag.  Die
pes roep moedswillig:  Kyk, ek kom weer en weer, in vlaag op vlaag en
dit terwyl die sprinkaanplaag, alhoe wyer, globaal, op begin te daag.
So kom daar nog `n nuwe pes en baie vrek van `n vreemde kiem en koors
in die maag.  O, luister net na die reënwoude, wat daar mor en klaag, oor
al hulle bome, so sondermeer, in hebsug afgesaag.

Die lied se naam is Klaag en vooruitgang lê bitter laag.  Die woorde
lui:  Daar is bykans niemand oor wat God meer behaag.  So roep die
Ruiter op die Witperd.  Wat nou met die mens gemaak?  Die Troebadoer
geklee in swart sing:  Laat die volke en die nasies nou heeltemal, koud,
honger, siek en naak.  Die Skoppensboer antwoord:  Dit alles klink so in
my kraal, ja, so na my smaak.

Hy roep:  Niemand was mos paraat of het gewaak en daarom kom ek op
die rug van die gruwel, gevleuelde draak.  So, laat die volke en nasies in
opstand, oproer en terreur nou oral staak.  Sodat die eenwêreldorde,
onder die mag van krygswet, sy bitter gif oor hulle uit kan braak. Ja, om
hulle so, sy willose slawe, te kom maak.

 

Openbaring 2815

TIK-TOK, TIK-TOK


9 Julie 2020  Donderdagoggend  01.30

www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

O, luister net na die tik-tok, tik-tok, van die Big Ben se klok en weet
Engeland se vooruitsig raak troebel en dof.  Hoor daarom net die
“Speaker” se onsamehangende gebabbel in die Engelse hof en weet
die medikasie en entstof gaan met nagevolge in elk geval inplof.  Die
taalgebruik en woordkeuse, raak in daardie parlement, nou effens
aggressief, onbeskof,  beledigend en grof.

Luister net na die tik-tok, tik-tok van die Big Ben klok en weet
tussen Arbeider en Konserwatief is daar vir mekaar geen goedkeuring of
enige lof.  Hoor daarom net die ou koningin se skuifelgang, met haar
pantoffels, wat deur Buckinghampaleis se gange slof.  Ja, in die tydvak
se heel laaste skof en weet die kwynende lig het alreeds verdof.
Daarom raak oorlewing, ten koste van almal, skielik ernstig rof.  Kyk,
in ongekende werkloosheid, sit menigtes met onbetaalde verlof en
niemand maak gebruik van vakansieoorde se spotgoedkoop aanbod.

O, luister net na die eentonige tik-tok, tik-tok, van die Big Ben se
tydklok en weet die massas maak binnekort groot amok.  Iemand speel
met dodelike gif en dit is, `n grote van die wêreld, se persoonlike
kok.  In `n beplande sluipmoord vanuit Masongeledere, so noukeurig
geplot, klink daar `n geweerskoot van naby, of is dit vanuit `n drone,
wat die wêreld weer gaan skok.  Of miskien is dit `n kiem, of dalk is
dit Anthrax, wat gis en kook, in die wêreld se groot heksepot.

So, luister net na die tik-tok, tik-tok van die Big Ben se klok en weet
daar kom groot probleme vir die Engelsman, die Ier, sowel as die Skot.
Vanuit Amerika, tot in die verste uithoeke van die Weste, wil dit
nêrens meer vlot.  Daarom gooi China `n dobbelsteen en dit val op `n
skrikwekkende lot.  Met nêrens meer `n bietjie vreugde of enige genot,
staan die wêreldekonomie nou vaal in die bot.

O, luister net na die eentonige tik-tok, tik-tok van die Big Ben se
klok en weet die wêreldkerk is in haar eie leuen, vas verstok.  Onder
haelsteen, sneeuvlok en kapok, begin groot landerye, onder gure
weersomstandighede te vrot.  Onder ongekende hitte staan mense op
straat, sonder enige skaamte, heeltemal naak, vanuit hulle klere
gedop.  So, luister net na die tik-tok van die Big Ben se klok en weet
dit is nog nie die einde van die Chinese se gruwelskrikjaar, ja, die
jaar van die rot.

 

BAIE DANKIE VIR JOU DANKIE

9 Julie 2020

judithdebeer

In `n brief van `n leser:  Ek het jou openbaringe verlede jaar eers
"ontdek", en geniet dit geweldig om dit te lees.

Maar die rede hoekom ek besluit het om vir jou te skryf is dat ek
agtergekom het die mense is oor die algemeen baie negatief teenoor
jou.  Die laaste paar dae het ek agtergekom dat dit nie net negatief is nie,
maar 'n taamlike haat wat uitgestraal word deur hul woorde.

Daarom wil ek net vyf minute van jou tyd vat om vir jou dankie te sê.
Dankie dat jy doen, wat jy doen.  Dankie dat jy na dertien jaar nog kans
sien om daarmee aan te hou.  Weet dat daar mense is waarvan jy nie
weet nie wat elke dag gretig uitsien na  nog 'n nuwe openbaring om te
bestudeer.

So, hou moed, en moenie dat die wêreld jou onderkry nie.

Beste wense

Scheepers

Openbaring 2816

PROEFKONYN

13 Julie 2020  Maandagoggend  04.30

www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

O, luister na die kreet gebore vanuit droef en leed.  So wit en bleek,
vertrap en stukkend gebreek, is dit die Boer wat nou, onder groot
onreg leef.  Maar deur God vergeef, sal dit verseël, wel vir die Nuwe
Tydvak voort bly leef.

Maar wee o, wee, vir elke hand, wat met `n proefentstof, na `n kind van
God sal steek.  Op daardie dag, sal die virus tien keer erger, so
dodelik, sy eie grens oorsteek.  Die hemel sal Hom wreek, in elke land
en streek.  Ja, sodat geheel die politiek en wetenskap sal weet.  Daar
is Een El, `n Enige God, wat waaragtig Leef.

 

Openbaring 2817

DIE BOOGSKUTTER

15 Julie 2020  Woensdagoggend  05.10

www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Die Boogskutter span sy boog en hy tref vol in die kol en die Leeu
verander terstond in `n mol.  Die grotes van die aarde, word soos moeg
gespookte, papvisse, ingekatrol.  Ja, die valbyl val en die koppe die
rol.  Vanuit hoë geledere, eis die dood, nou sekuur en wreed sy tol.
`n Engel roep:  O, wee die dag van die politiek en ook diè so valse
protokol.  Kyk, die tyd het gekom en in chaos, begin alles onderstebo
te lol.

Die Boogskutter skiet en hy tref vol in die senterkol.  In die kwynende
waterpoel van die Vis, dryf `n enorme, stink drol. Die stank van die
Dood, trek nou reg rondom die aardbol en die konings en die
bankiers, begin blindelings en koersloos, in alle rigtings te hol.  Die
Woord, in die Openbaring, roep luid:  O, wee die dag van alle wetgewing
en van alle skynheilige protokol.  Ja, met geheel die Weste en Ooste,
wat nou met `n groot derde wêreldoorlog, weg wil hol.

Die Boogskutter span sy boog en hy skiet sekuur in die kol en die
Maagd staan hoog swanger, rond en vol.  `n Oeroue Germaan, dans
plesierig al in die rondte en hy roep vrolik, oorwinnend:  So by my
kool, jawoll!  In Suid-Afrika raak die riviere en damme, skielik, tot
barstens toe oorvol.  Die pous nou `n regte ou suurknol, begin heel-
temal te laat, deur `n antieke, ou boekrol, te skrol.

Die Boogskutter skiet nou die een na die ander pyl en almal tref
sekuur in die kol.  Die Waterdraer, by name Petrus, laat sak skugter sy
emmer en trek stilweg sy versteekte dolk.  Kyk, geheel die planeet,
verander oornag, in `n skrikwekkende maalkolk.  Oor die wêreld sak `n
donker, skrikwekkende, wolk.  Al die presidente praat skielik, net in
hul eie taal en almal vra desperaat vir `n tolk.

Die Boogskutter skiet weer en hy tref vol in die kol.  Die Stier word gewond
en hy kom briesend, met donderende, hoewe, aangehol.  Vanuit al die
Kaukasiese nasies, herrys die verseëldes, nou as God, se een uitverkore,
volk.  Kyk, in ongekende, wêreldhongersnood, staan daar op die wêreld-
eettafel, `n groot, dolleë, geroeste kastrol.  Niemand koop ook meer die
mooi weefstowwe, katoen of wol en in groot oorskot, staan brandstof en
petrol.

Die Boogskutter span sy boog en hy tref sekuur in die kol en die Skerpioen
begin skeef, met `n Alsemgifsak, rond te tol.  Die Weegskaal val, met
oral ongekende, kataklismes, wat chaoties lol.  Ja, die valbyl val en op die
nuusbulletin is dit net V.I.P koppe wat rol.  Nêrens is daar meer enige,
vrolike, wêreldfeeste, met mense wat dans of plesierig rondjol.  So, wee
daarom, geheel die wêreldpolitiek, met al sy skynheilige protokol.

 

Openbaring 2818

WOE TO THE WORLD

20 Julie 2020  Maandagoggend  02.16

www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

Vanuit `n skitterende lig, het die engel Gabriël, - sodat almal kan
verstaan, - eers in al die tale van die wêreld en daarna in Engels
uitgeroep:  Selah-selah, amen-amen.  Woe to the world, for Satan will
soon meet his end.  Kyk, heel onder op die bodem, in die poel van
vuur, lê Nagash, saam die Phoenix, heeltemal verkool, en tot as
verbrand.

Vanuit die koolstof daarvan, kners en ween die Spookskim, die
illusiekind, van ewige skand.  Die eens, so soet verbode vrug, smaak
skielik vrot en frank.  Ja, met die ontbinde lyk van Bileam, die
reïnkarnasievalsprofeet, weggesmyt, eenkant.  Bokant dit alles, sirkel
tydsaam, die aasvoëls, voordat hulle honger op die feesmaal land.

Vanuit die Ewig Lewende Lig, het Gabriël, die boodskapper, - ja, sodat
almal kan verstaan, - eers, vanuit al die tale van die wêreld en daarna
in Engels uitgeroep:  Selah-selah, amen-amen.  Woe to the world, for
Satan soon, will meet his end.

Kyk, Lucifer word in kettings, in soliede klip, vir `n duisend eons
vas gesement.  Ja, want die bloed van die wêreldburger, is mos in
verbastering vermeng.  Daarom was die lewe hier op aarde, net `n
tydelike, verganklike tent.

 

Openbaring 2819

GEEN LENGTE VAN DAE….

21 Julie 2020  Dinsdagoggend  04.30

www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

In die laaste dae, wanneer die jeug so “vain” die ouderdom in alles
kritiseer.  Die kind sy ouer, nie meer langer eer en die dwaas, die
wyse wil beheer.  In die einde van die tyd, wanneer die mens, selfs
vir God wil leer en die politiek die hemel opponeer, wyl die ekonomie
homself besweer.

In die laaste uur met niemand meer, tot die goeie te bekeer, terwyl
die kerk haar laaste lidmate, vir die dier katkiseer en alles liberaal
hulself kastreer.  In die laaste tyd met elke dorp en stad, onder krygs-
wet nou beleër, terwyl trippel ses, alles sal kontroleer en beheer.  Ja,
in daardie dae bars die bose sweer en oor die aarde heers die hel se
sfeer.

In die laaste dae wanneer die kinders, op die arbeid van hul vaders
urineer, terwyl hul op die sweet en werk van ander teer. In daardie
tyd begin die spotlied van die dwaas, die wyse irriteer en met geen
omkeer, begin die Wilde Beer, die kinders te verskeur.  Ja, terwyl die
ongetemde jeug, die goeie ouderdom, self as voorreg gaan verbeur.  In
daardie tyd, begin die wyse met die dwaas gek te skeer, terwyl die
skale, die infrastrukture, heeltemal verinneweer.

In die laaste dae, verloor die jeug oornag haar fleur, en haar skoonheid
word van haar weggeskeur.  Met geen genot, sal die jongmanne
tevergeefs masturbeer en die jongvroue sal onvrugbaar, nie meer
menstrueer. So kom daar vir hulle geen nageslag, wat hulle op hul
beurt, liefdevol sal eer.

Kyk, in hierdie dae kom God se Swaard, met mening tussen kind en
ouer neer en dit raak te laat, om nou te wil kommunikeer.  In ongekende
swart terreur, sal die Boerekind wel nou leer, om onder dwang, die
wurm van die dood te eer.  So, te laat-te laat, om die liefde nou te
wil stimuleer, of om die naasteliefde, te probeer demonstreer.

Die Engel van die Dood, werp sy spies-speer nou neer en die ouers
word in beskerming van hulle kinders weggekeer.  Die internet, het die
kinders mos goed geleer en die skool en universiteit, het hul
instudeer.  Ja, om God nie te eer en die ouer in alles te opponeer.
So, laat die drone, oor die nuwe jeug regeer, wyl die robotoutomaat,
in outoriteit, oor hulle, tot `n pappery, sal marsjeer.

Armoede sal hulle hoogmoedskleed af kom skeur en niemand sal oor hulle
heengaan treur.  Onder die sweep van verdrukking en slawerny sal hulle
voort moet beur, in geen toekoms, so swart gesmeer.  In hierdie tyd is
daar geen vader, wat die wolf van hul deur weg sal keer en geen moeder
wat salf oor `n rou wond sal smeer. Geen ouerhande sag en teer, wat
bitter trane, met `n soentjie sal besweer.  Ja, want die kinders het
God se Wet heeltemal verleer, om hulle ouers, in liefde en respek te
eer en so te respekteer.

 

Openbaring 2020

DIE SKELLIED VAN DIE EGO

31 Julie 2020  Vrydagoggend  11.15

www.nuutsteopenbaringevanjudithdebeer.co.za

In die waansinlied van die onsuksesvolle alt, of is dit nou die kamma
sopraan.  Skuil daar die bitter jaloerse gal van `n demonetraan.  In
die woorde van die sinnelose lied, wat geen intellektuele wese, in die
minste kan verstaan.  Kry almal, behalwe die narsis self, vir alles,
altyd, die blaam.  O, hoe dof en hoe bleek is die kollig, wat
tevergeefs, al soekend, na `n nie-bestaande diva, oor die verhoog
gaan.  Ja, in `n tyd waar die laaste bietjie rede, in hoogmoed-
waansin vergaan.

In die waansinnige lied van die onsuksesvolle sopraan.  Met haar
stembande net `n aaklige skelorgaan.  So, waar bly die applous en waar
is die groot naam?  Kyk, in die stilte van `n gruwelnag, het die
laaste klanke van die lied, die gehoor, heeltemal ontgaan.  Die gordyn
het gesak en die ligte gaan aan en voor die gehoor op die verhoog,
staan `n ontblote kunstenaar, met die onvermoë, om haar te skaam.

In die waansinlied van `n onsuksesvolle alt, of is dit `n dom sopraan.
Daar waar haar spotlied, al skellende, oor haar omstanders gaan.  Daar
begin die bedorwe brok, woes, om haar te skop en slaan, sodat hoor en
sien, die hande, oor die ore moet slaan.  Eenkant en alleen, bly die
betreurenswaardige oorblyfsel, van die geringe Boervolk staan.  Ja,
met die spotlied van die ego, wat in haar eie hoogmoed vergaan.
Terwyl die gees van totale waansin, nou, oor die vlaktes van Afrika
gaan.